Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

 

Welkom op onze schoolwebsite

 
 

Sint-Aloysius, een school met een hart voor iedereen!
We zijn een kleinschalige school voor jongens en meisjes van 2,5 tot 12 jaar waar elke leerkracht elk kind kent.
Door bewust oog te hebben voor een warm school- en klasklimaat stimuleren we het welbevinden en de betrokkenheid
van onze kinderen, hun ouders en alle teamleden.
De visie ‘Iedereen kan iets en samen kunnen we veel’ dragen we als team en brengen we ook over op onze kinderen.
Dit stimuleert het samenwerken in de klas,
de communicatie tussen de leerlingen onderling en de openheid bij het omgaan met elkaar.
We verkiezen om te werken met menggroepen van 2,5/3jarigen en 4/5jarigen in onze kleuterschool.
Daardoor is er meer ruimte voor differentiatie en zo stimuleren we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze kleuters.
Zij leren van elkaar onder begeleiding van de kleuterleidster.
In de lagere school kiezen we ervoor om in de eerste graad de klassen niet te groot te maken, zodat ook daar elk kind
optimaal kan begeleid worden.
We hanteren regelmatig verschillende werkvormen zoals hoeken- en contractwerk, CLIM(rek), groepswerk, tandemlezen,…
waarbij we de leerlingen leren zelf mee verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces.
In de eerste en tweede graad richten we ook bos- en zeeklassen in. Zo leren de kinderen ook daar zelfstandigheid
ontwikkelen en zorg dragen voor zichzelf en de anderen.
Als school vinden we een aantal waarden heel belangrijk: beleefdheid, vriendelijkheid, complimenten geven, samen delen,
behulpzaam zijn, respect voor anderen, eerbied voor school en materiaal, openheid, eerlijkheid.
Deze waarden worden dan ook in het team voorgeleefd.
Met het opendeurgevoel hopen we dat zowel ouders als kinderen aanvoelen dat ze altijd welkom zijn om samen school te maken!